powrót na początek   IzraelEIN   KAREM
  zdjęcia  Malownicza wieś; pośród tarasowatych zboczy okolicznych wzgórz wznoszą się tu dwa kościoły upamiętniające miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Kościół św. Jana Chrzciciela. Wznosi się nad grotą, w której urodził się Jan Chrzciciel. Kościół Nawiedzenia. Zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji stał letni dom Zachariasza i Elżbiety, nawiedzonych przez Marię. Przed kościołem umieszczono w murze tablice z tekstem Magnificat w ponad 40 językach. Tablice ufundowane zostały przez Polonię w 1954 r.

Powrót